Lelles entrepenad

Lelle Granberg

Om du behöver hjälp med:


* Trädfällning(även avancerad)


Röjning av sly


Grävarbeten av olika slag


* Gräsklippning (grovytor)med klippare efter 4-hjuling samt röjsåg


* Snöröjning (plogning av uppfart)


*Nytillverkning/reparation av stenkistor & bryggor


* Ved (färdig i storsäck eller som stockar)


* Snickeriarbeten

m.m. 

  

Ring eller maila: 

070-625 53 80

lellegranbergs@hotmail.com